Czym jest korekta tekstu?

Za definicją korekta to „weryfikacja dokumentu i upewnienie się, że dokument jest poprawny pod względem językowym”.
Angielska językowa korekta w MrLingua zawiera weryfikację i sprawdzenie następujących elementów:

•płynności(logiczność, klarowność, konsekwencja),
przykład:
korekta tekstu angielskiego - płynność

•gramatyki,
przykład:
korekta tekstu angielskiego - sprawdzenie gramatyki

•stopnia formalności,
przykład:
korekta tekstu angielskiego - sprawdzenie stopnia formalnosci

•interpunkcji,
przykład:
korekta tekstu angielskiego - korekta interpunkcji

•pisowni (w tym również upewnienie się, że tekst konsekwentnie zawiera tylko jedną odmianę języka angielskiego: brytyjską bądź amerykańską),
przykład:
korekta tekstu angielskiego -  korekta pisowni

•doboru słownictwa,
przykład:
korekta tekstu angielskiego - korekta doboru słownictwa